Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกร ในผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่โรงพยาบาลสงขลานคนินทร์รุ่งฟ้า สราญเศรษฐ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2547ผลการให้บริการของคลินิกเติมยาสำหรับโรคเบาหวาน โดยเภสัชกรในโรงพยาบาลตรังกาญจนา สินไชย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)
2546ผลของการให้การบริการคลินิกรับยาต่อเนื่องโดยเภสัชกรต่อคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงบุษกร หนูขำ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ (เภสัชกรรมคลินิก)