สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
411 ... 1143

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023
411 ... 4 0 31 25 13 12 0

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
ประเทศไทย 3
สหรัฐอเมริกา 2

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Chiang Mai 1
Khon Kaen 1