Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ผลการฝึกยกน้ำหนักแบบโคลสไคเนติคเชนกับโอเพ็นไคเนติคเชนต่อการเพิ่มความแข็งแรง ความเร็ว และพลังของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าปรีชา ร่มบ้านโหล๊ะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพลศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
2542ผลของการถือศีลอดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายพิทักษ์ ทิพย์วารี; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
2543ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อควบคู่กับความอ่อนตัว ที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่ากบ 100 เมตรปิยนุช ขุนสวัสดิ์; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
2541ผลของการฝึกความอ่อนตัวแบบมีผู้ช่วยที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 200 เมตรสุรินทร์ จุติดำรงค์พันธ์; ณัฐวร ขาวเรือง; พลศึกษา
2541เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีประชา ฤาชุตกุล; จตุพร จันทรกานต์; พลศึกษา
2544สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้แบบฝึกกายบริหารของกรมพลศึกษาประชา ฤาชุตกุล; ผาสุข แก้วพรหม; พลศึกษา
2548ผลของการออกกำลังกายที่แตกต่างกันในระดับความเข้มข้น ระยะเวลา และความถี่ต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; ขวัญชัย วัฒนศักดิ์; พลศึกษา
2541เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2ประชา ฤาชุตกุล; วิชาญ สิมประดิษฐ์พันธุ์; พลศึกษา
2554ผลของการเรียนว่ายน้ำที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ความดันโลหิตและชีพจรของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาประชา, ฤาชุตกุล; คเชษฐ, ปุรัษกาญจน์; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา