Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การพัฒนาการผลิตมังคุดแช่เยือกแข็งอัญชลี ศิริโชติ; ไพศาล วุฒิจำนงค์; ไพรัตน์ โสภโณดร; จิระ อิฐรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2534การปรับปรุงความใสของไวน์น้ำตาลโตนดด้วยไคโตแซนไพรัตน์ โสภโณดร; ชัยยุทธ์ นันท์วิฑิตพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2535การป้องกันการเสื่อมคุณภาพของเห็ดนางฟ้าแช่เยือกแข็งไพรัตน์ โสภโณดร; นวรัตน์ พืชมงคล; ปกรณ์ แก้วเจือ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2534แนวทางการสกัดและการใช้ประโยชน์ไคโตแชนจากเปลือกและหัวกุ้งเสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; ไพรัตน์ โสภโณดร; วรรณา ชูฤทธิ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร