Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.099 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมจากประสบการณ์ของพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่ประสบธรณีพิบัติภัยในภาคใต้อุมาพร อินทวงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2549ประสบการณ์ของพยาบาลในการปฏิบัติงานกรณีธรณีพิบัติภัยในโรงพยาบาลของจังหวัดพังงาสุนันทา ลักษ์ธิติกุล; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2549การรับรู้บทบาทและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในภาคใต้ปิยรัตน์ ชูมี; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน