Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-13 of 13 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ผลการวิจัยและและความพอใจของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สุทิศา เจริญสิน; ปาริชาติ หนุนพระเดช; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2562การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพาวราภรณ์ คงสุวรรณ; สุภาพร พลายบุญ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2548การตัดสินใจของผู้ป่วยและผู้ตัดสินในแทนในการรักษาพยาบาลระยะสุดท้ายของชีวิตอรัญญา เชาวลิต; จิรายุ เนื้อน้อย; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์