Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-13 of 13 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540แบบแผนสุขภาพ : การพัฒนาข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลวันธณี ฟองแก้ว; แสงอรุณ สุขเกษม; อุบลวรรณ ตันสกุล; รุ่งฤดี หมาดยูโซ๊ะ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2562การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพาวราภรณ์ คงสุวรรณ; สุภาพร พลายบุญ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2548การตัดสินใจของผู้ป่วยและผู้ตัดสินในแทนในการรักษาพยาบาลระยะสุดท้ายของชีวิตอรัญญา เชาวลิต; จิรายุ เนื้อน้อย; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์