Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.014 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การวิเคราะห์เสถียรภาพของลูกผสมปาล์มน้ำมันในสามสถานที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยธีระ เอกสมทราเมษฐ์; นิราณี บือราเฮง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560การประเมินไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์ในใบปาล์มน้ำมันโดยใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์สายัณห์ สดุดี; ปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560ความผันแปรของสภาพอากาศในฤดูกาลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพปาล์มน้ำมันระวี เจียรวิภา; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2561ผลการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันหมักด้วยยูเรียและเแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในอาหารผสมเสร็จต่อการย่อยได้ของโภชนะ นิเวศวิทยาในรูเมน และการใช้ประโยชน์ของโนโตรเจนในแพะปิ่น จันจุฬา; สุรเดช เพชรอาวุธ; Faculty of Natural Resources (Animal Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2562การเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยยูเรียและแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์