Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ผลของระดับเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและสมรรถภาพการผลิตของแพะพื้นเมืองไทยเพศผู้วันวิศาข์ งามผ่องใส; ปิ่น จันจุฬา; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2553การใช้ประโยชน์ของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันในสูตรอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; เสาวนิต คูประเสริฐ; วันวิศาข์ งามผ่องใส; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2553การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะปิ่น จันจุฬา; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
2555ผลการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันร่วมกับกากตะกอนน้ำมันปาล์มในอาหารผสมสำเร็จต่อการกินได้ การย่อยได้และสมรรถภาพการผลิตแพะขุนวันวิศาข์ งามผ่องใส; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; วุฒิชัย สีเผือก; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2549ผลของวิธีการให้อาหารแม่แพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ ระยะปลายการอุ้มท้อง ต่อปริมาณการกินได้ ผลผลิตน้ำนม น้ำหนักแรกคลอดและการเจริญเติบโดตก่อนหย่านมของลูกแพะสุรศักดิ์ คชภักดี; อภิชาติ หล่อเพชร; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์