Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ผลของกลีเซอรีนดิบในสูตรอาหารแพะต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะกระบวนการหมัก สมดุลไนโตรเจน และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะปิ่น จันจุฬา; พัชรินทร์ ภักดีฉนวน; สุธา วัฒนสิทธิ์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2555ผลของระดับโปรตีนในอาหารข้นต่อผลผลิตและคุณภาพคุณภาพน้ำนมในแพะรีดนมปิ่น จันจุฬา; สิทธิชัย เอียดสกุล; พัชรินทร์ ภักดีฉนวน; ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์; สมพงษ์ เทศประสิทธิ์; ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ