กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5451
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่อภาวะไตวายเฉียบพลันที่ถูกชักนำโดยซีสพลาตินในหนูแร็ท
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of Hibiscus sabdariffa Linn. calyx extract as an antioxidant in cisplatin-induced acute renal failure rat
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
อรุณพร อิฐรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์
คำสำคัญ: กระเจี๊ยบ;สารสกัดจากพืช;ซิสพลาติน
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5451
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:338 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
bio.pdf202.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf308.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf217.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf404.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf226.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf897.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
preface.pdf51.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf48.85 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf69.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf18.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น