สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การตรวจหาไข่พยาธิที่เป็นปรสิตของคนจากผักสดในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ 128

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
การตรวจหาไข่พยาธิที่เป็นปรสิตของคนจากผักสดในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ 1 0 5 8 43 4 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ch4.pdf 177
ch1.pdf 79
ch3.pdf 68
ch2.pdf 62
abs.pdf 57
biblio.pdf 47
title.pdf 19
content.pdf 19
license.html 16

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู