กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5342
ชื่อเรื่อง: การพัฒนา PAMAM dendrimers เป็นระบบนำส่งยา 5-อะมิโนซาลิซัยลิคแอซิดไปยังลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of dendrimers as colon-specific drug delivery system for 5-amino salicylic acid
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คำสำคัญ: เภสัชกรรมเทคโนโลยี;ยา;ระบบนำส่งยา
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5342
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:580 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf36.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf77.07 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf64.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf397.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf334.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf228.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf11.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf83.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf30.09 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น