กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5323
ชื่อเรื่อง: ตำแหน่งที่ควรป้ายเก็บของเหลวในช่องคลอดเพื่อตรวจพิสูจน์น้ำอสุจิ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมชาย ทั้งไพศาล
วีระพล จันทร์ดียิ่ง
สนทิศ สุทธิจำรูญ
วิชาญ เกี่ยวการค้า
พัฒนา กิจไกรลาศ
อุ่นใจ กออนันตกุล
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คำสำคัญ: ช่องคลอด
วันที่เผยแพร่: 2533
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5323
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:364 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf60.07 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf23.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf48.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf107.8 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf55.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf69.47 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf7.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น