กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5313
ชื่อเรื่อง: การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษขณะทำงานของช่างเชื่อมโลหะ ช่างทาสี/พ่นสี และพนักงานบริการในไนท์คลับในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชาญ เกี่ยวการค้า
พิชญา ตันติเศรณี
บรรจง วิทยวีรศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คำสำคัญ: โรคเกิดจากอาชีพ;สุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2533
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5313
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:364 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf158.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
33837.pdf6.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น