กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5240
ชื่อเรื่อง: บทบาทของไฮโดรไลติกเอนไซม์ในข้าวต่อการต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Roles of hydrolytic enzymes in inducible defense responses of rice against fungal pathogens
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์
นลินี จาริกภากร
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
คำสำคัญ: ข้าว โรคและศัตรูพืช การควบคุมโดยชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5240
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:324 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf183.24 kBAdobe PDFดู/เปิด
220902.pdf21.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น