กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5212
ชื่อเรื่อง: การหาปริมาณเอทเธอนอล โดยใช้จุลินทรีย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Determination of ethanol by using microbial cells
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปณต ถาวรังกูร
เพริศพิชญ์ คณาธารณา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: จุลินทรีย์;แอลกอฮอล์
วันที่เผยแพร่: 2530
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5212
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:324 Research
332 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
15116.pdf34.23 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น