สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
องค์ประกอบทางเคมีจากดอกตีนเป็ดฝรั่ง 31

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

กันยายน 2022 ตุลาคม 2022 พฤศจิกายน 2022 ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023
องค์ประกอบทางเคมีจากดอกตีนเป็ดฝรั่ง 0 2 4 0 0 1 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
214880.pdf 1045
license.html 9
title.pdf 6

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู