กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5154
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการตายและความเสี่ยงของการติดเชื้อในกระแสโลหิตในโรงพยาบาล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting mortality outcome and risk of developing nosocomial bloodstream infection
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สีลม แจ่มอุลิตรัตน์
สมจิตร์ ทองปิยะภูมิ
อุบลรัตน์ เมฆนาวิน
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คำสำคัญ: เลือดติดเชื้อ;การติดเชื้อ
วันที่เผยแพร่: 2535
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5154
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:367 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf6.95 MBAdobe PDFดู/เปิด
165519.pdf7.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น