กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5109
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของสตรีที่ทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการในจังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นวลตา อาภาคัพภะกุล
พิชญา ตันติเศรณี
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
คำสำคัญ: แรงงานสตรี สงขลา;เด็ก การดูแล สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5109
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:373 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
biblio.pdf105.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch6.pdf424.3 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf249.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf288.43 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf63.63 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf536.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf137.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf32.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf76.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf14.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น