สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การรับรู้และความคาดหวังของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดนราธิวาส 100

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
การรับรู้และความคาดหวังของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดนราธิวาส 0 0 1 3 9 1 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ch1.pdf 1124
ch2.pdf 271
appen1.pdf 123
ch3.pdf 75
biblio.pdf 23
ch5.pdf 22
abs.pdf 22
ch4.pdf 18
bio.pdf 17
license.html 16

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
ประเทศไทย 1

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู