กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5002
ชื่อเรื่อง: การปลูกต้นจากในพื้นที่นาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากความเค็ม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nipa Palm cultivation in salt affected paddy fields.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล
นพรัตน์ บำรุงรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คำสำคัญ: จาก (พืช) การปลูก;จาก (พืช) ดิน;จาก (พืช) การเจริญเติบโต
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5002
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:330 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf142.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf44.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf3.24 MBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf70.1 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf93.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf11.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น