สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การปลูกต้นจากในพื้นที่นาข้าว ... 55

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
การปลูกต้นจากในพื้นที่นาข้าว ... 0 14 2 0 1 3 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ch1.pdf 53
appen.pdf 24
biblio.pdf 20
abs.pdf 19
content.pdf 12
title.pdf 10
license.html 10

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู