สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การสำรวจการตายของปลาธรรมชาติ ... 25

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023
การสำรวจการตายของปลาธรรมชาติ ... 0 0 1 2 5 0 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
85214.pdf 28
license.html 9

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู