กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4779
ชื่อเรื่อง: ผลของฟ้าทะลายโจรในอาหารที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากของไก่เบตง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of Andrographis paniculata (Acanthaceae) in diet on productive performance and carcass characteristics of Betong chicken.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิ่น จันจุฬา
ดำรัส ชาตรีวงศ์
วินัย วารี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: ไก่เบตง อาหาร;ฟ้าทะลายโจร;ไก่เบตง ซาก;สมุนไพร การใช้เป็นอาหารสัตว์
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4779
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:732 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
278198.pdf258.78 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น