กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4721
ชื่อเรื่อง: การควบคุมการดูดกลับของเหลวที่ท่อไตส่วนต้นโดยแองจิโอแทนซิน II
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Regulation of renal proximal fluid reabsorption by angiotensin II
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
คำสำคัญ: แอนจิโอเท็นซินII การใช้รักษา;ไต โรค การรักษา
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4721
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:338 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf67.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf130.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
p37.pdf21.37 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf20.55 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf217.05 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf213.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf310.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf184.04 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf107.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf115.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf29.99 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น