สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสะวิรัต 43

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสะวิรัต 0 13 1 0 0 3 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ch1.pdf 1578
abs.pdf 41
table.pdf 17
biblio.pdf 12
title.pdf 11
license.html 9

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู