กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4597
ชื่อเรื่อง: ความชุกของโรคหืดในเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
นลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
ภาสุรี แสงศุภวานิช
คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: หืด;หืด การป้องกันและรักษา
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4597
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf137.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf145.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf270.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf339.2 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf72.92 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf108.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf56.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf69.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf17.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น