สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การศึกษาด้านนิเวศวิทยา ... 80

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
การศึกษาด้านนิเวศวิทยา ... 3 9 3 1 1 5 4

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
141038.pdf 855
title.pdf 24
license.html 22

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู