กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4463
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Quality development for educational management as Islamic way of life in Islamic private schools for Integration of society in the Three Southern Border Provinces
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
เรชา ชูสุวรรณ
อ้อมใจ วงษ์มณฑา
คณะศึกษาศาสตร์
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
คำสำคัญ: ปอเนาะ การบริหาร ไทย (ภาคใต้);การบริหารการศึกษา ไทย (ภาคใต้);การศึกษาทางศาสนาอิสลาม ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนบ้านปลักปลา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4463
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
305368.pdf116.47 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น