กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4370
ชื่อเรื่อง: การเตรียมผลิตภัณฑ์ยางเหลวจากยางธรรมชาติอีพอกไซด์เหลวและกรด 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์
ยินดี ศรียา
ฮาสือเมาะ ดือราโอะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ: ยางธรรมชาติ;ยางพารา ไทย
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4370
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
152427.pdf880.63 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น