กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4364
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัทนัย แก้วแพง
ธัญลักษณ์ ขวัญสุข
ณัฐณิชา ไชยเอียด
คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต สงขลา;พยาบาล สงขลา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4364
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:001 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
bio.pdf75.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen3.pdf38.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen2.pdf8.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen1.pdf216.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf1.18 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf1.76 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf1.59 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf111.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf288.03 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf156.89 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf71.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf92.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf15.19 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น