กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4301
ชื่อเรื่อง: ค่านิยมของเกษตรกรบางตำบลในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีต่อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Value of farmers in certain villages in Hat Yai, Songkhla toward agricultural institues
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: เกษตรกร หาดใหญ่ (สงขลา) คทว;ข้อมูลภาคใต้
วันที่เผยแพร่: 2526
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4301
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
18613.pdf15.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น