กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4298
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของบัณฑิตอาสาต่อการดำเนินการในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเกษตร กรณีศึกษา : บัณฑิตอาสาผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: บัณฑิตอาสาสมัคร การฝึกอบรม;ความพอใจ
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4298
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
171820.pdf23.53 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น