กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4295
ชื่อเรื่อง: การเชื่อมโยงการวิจัยและการส่งเสริม : พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิชาการเกษตรกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและแนวคิดที่มีต่อการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: นักวิชาการเกษตร;การส่งเสริมการเกษตร
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4295
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen3.pdf119.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen2.pdf251.52 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen1.pdf865.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf57.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf263.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf1.63 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf205.4 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf425.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf191.48 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf105.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf69.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf38.78 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น