กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4289
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาวะตลาดและการเลี้ยงสัตว์ในชนบท ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คำสำคัญ: ปศุสัตว์ การตลาด
วันที่เผยแพร่: 2526
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4289
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:520 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf176.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น