กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4110
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลโครงการพัฒนาสาธารณสุข 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2536-2538
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
นวลตา อาภาคัพภะกุล
มะเพาซิส ดือราวี
คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา
คำสำคัญ: สาธารณสุข ไทย (ภาคใต้) การประเมิน;คุณภาพชีวิต ไทย(ภาคใต้) การประเมิน
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4110
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:000 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf163.23 kBAdobe PDFดู/เปิด
97179.pdf11.03 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น