กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4106
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการลาป่วยและการเจ็บป่วยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิรดี แซ่ลิ่ม
นงคราญ ชยาภัม
อุษณีย์ ธรรมสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4106
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:000 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf152.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
203723.pdf12.5 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น