กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3976
ชื่อเรื่อง: ระบบวัดศักย์ไฟฟ้าในเซลล์พืช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A system for electrical potential measurement in plant cells
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิกุล วณิชาภิชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: การวัดไฟฟ้า
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3976
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
134341.pdf2.32 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น