กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3960
ชื่อเรื่อง: การดูดซึมสังกะสีของต้น Cyanotis Tuberosa Schul.f.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The uptake of zine in Cyanotis tuberosa Schul.f.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิกุล วณิชาภิชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: พืช;สังกะสี
วันที่เผยแพร่: 2530
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3960
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
95786.pdf6.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น