กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3959
ชื่อเรื่อง: การเฝ้าระวังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในบริเวณทะเลอันดามันและบริเวณแถบรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรวุฒิ โลหะวิจารณ์
ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
กำแหง วัฒนเสน
พะเยาว์ ยงศิริวิทย์
นวรัตน์ สีตะพงษ์
โสภณา แดงเหมือน
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
คำสำคัญ: แผ่นดินไหว ไทย (ภาคใต้)
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3959
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:332 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
268070.pdf33.2 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น