สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การเฝ้าระวังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในบริเวณทะเลอันดามันและบริเวณแถบรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย 57

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
การเฝ้าระวังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในบริเวณทะเลอันดามันและบริเวณแถบรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย 3 1 2 5 4 0 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
268070.pdf 29
license.html 19

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
ประเทศไทย 2

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
Bangkok 1
Pattani 1