กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3890
ชื่อเรื่อง: การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยดีเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โชคชัย วนภู
วิไลวรรณ โชติเกียรติ
อมรรัตน์ พงศ์ดารา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
คำสำคัญ: ทารกในครรภ์ การวินิจฉัย;ธาลัสสีเมีย ไทย (ภาคใต้);ฮีโมโกลบิน;ดีเอ็นเอ
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3890
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:328 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen.pdf60.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
biblio.pdf24.33 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch5.pdf39.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf78.09 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf1.49 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf435.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf209.87 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf45.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf22.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf27.54 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น