กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3832
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความชุกของโรคภูมิแพ้ของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พงษ์ศักดิ์ ตันติฉันทการุญ
Faculty of Nursing (Pediatrics)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ภูมิแพ้ หาดใหญ่ (สงขลา);ภูมิแพ้ในเด็ก หาดใหญ่ (สงขลา)
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3832
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:361 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
293429.pdf182.03 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น