กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3830
ชื่อเรื่อง: ความชุกของภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตในผู้ป่วยเด็กโรคหืดอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ได้รับยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรุณวรรณ เริงวิทย์
Faculty of Nursing (Pediatrics)
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ต่อมหมวกไต;คอร์ติโคสเตียรอยด์;หืด
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3830
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:361 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
293427.pdf68.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น