กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3824
ชื่อเรื่อง: โครงการเพื่อป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The obesity prevention and child development project
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ลัดดา เหมาะสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: เด็กน้ำหนักเกิน;พัฒนาการของเด็ก;โรคอ้วนในเด็ก ไทย
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3824
https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/198470
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:361 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
296004.pdf81.03 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น