สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
โครงการเพื่อป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก 59

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023
โครงการเพื่อป้องกันโรคอ้วนและส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก 0 1 1 1 8 3 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
296004.pdf 234
license.html 21

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู