กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3820
ชื่อเรื่อง: การให้อาหารทารกในกลุ่มประชากรภาคใต้
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ลัดดา เหมาะสุวรรณ
พันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คำสำคัญ: เด็ก โภชนาการ;ทารก โภชนาการ
วันที่เผยแพร่: 2523
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3820
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:361 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf132.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
26360.pdf8.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น