Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543สมบัติพลวัตเชิงกลของยางธรรมชาติในสถานะหลอมวิไลพร ลักษมีวาณิชย์; มนัส แซ่ด่าน; อลงกต วงศ์สุวรรณ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2537การเตรียมยางธรรมชาติโครงร่างตาข่ายห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียเพื่อใช้ในระบบควบคุมการปลดปล่อยไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; มนัส แซ่ด่าน; กัลยาณี คงสีทอง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2547การใช้วิธีทางไฟไนท์เอเลเมนต์ศึกษาพฤติกรรมการกดของอิลาสติกแบริ่งวิไลพร ลักษมีวาณิชย์; มนัส แซ่ด่าน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2547การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ในกระบวนการผลิตระหว่าง PA6 กับ NRมนัส แซ่ด่าน; วิไลพร ลักษมีวาณิชย์; สุวัฒน์ รัตนพันธ์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์