Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การทดลองอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำด้วยอัตราความหนาแน่นต่างระดับโชคชัย เหลืองธุวปราณีต; พัน ยี่สิ้น; สมใจ เพชรมะโน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีระพีพร เรืองช่วย; โชคชัย เหลืองธุวปราณีต; นิรัติศัย เพชรสุภา; อมมี คุณอารี; พายัพ มาศนิยม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2561ตัวแบบที่เหมาะสมในการเพาะและขยายพันธุ์สาหร่ายไส้ไก่ Ulvo intestinolis Linnaeusระพีพร เรืองช่วย; โชคชัย เหลืองธุวปราณีต; Faculty of Science and Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2563ผลของอาหารโปรไบโอติกต่อความสามารถในการเติบโต เอนไซม์ และ ภูมิคุ้มกันของกุ้งขาว Litopenaeus vannameiโชคชัย เหลืองธุวปราณีต; มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม