Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ผลของการจัดการในระบบวนเกษตรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของลองกองและยางพาราภายใต้ระบบการปลูกร่วมปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; ปฏิญญา สระกวี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสถานะโพแทสเซียมและสมบัติของดินนาร้างและดินดอนที่ใช้ปลูกยางพาราจำเป็น อ่อนทอง; จุฑามาศ แก้วมโน; จักรกฤษณ์ พูนภักดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2559อันตรกิริยาของแมกนีเซียมและอะลูมินัมต่อการดูดแมงกานีสและการเจริญเติบโตของยางพาราจำเป็น อ่อนทอง; ฮูซัน บือราเฮง; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์